Thursday, October 23, 2008

mukadimah

Perkhabaran mengenai sahabat-sahabat Rasulullah sollahu’alaihi wasallam
(dipetik daripada Kitab Hayatus Sahabah Jilid 1-karangan Maulana Yusuf rahmatullah'alaih)
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim daripada as-saiyiddi mengenai firman Allah subahnahu wataala:
“Kamulah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia”
(Al-Imran 110)
Di dalam riwayat Ibnu Jarir daripada Qatadah r.a katanya: Kami telah diberitahu bahawa Umar Bin Al-Khattab ra telah membaca ayat ini dan kemudian beliau telah berkata;
"Wahai manusia! barangsiapa yang menggembirakannya untuk menjadi sebahagian dari ayat tersebut maka hendaklah dia menunaikan syarat-syarat Allah untuknya"

No comments:

Post a Comment